Wiza Paplaczyk & Partnerzy > Zespół > Wojciech Michał Wiza

Wojciech Michał Wiza

Adwokat Wojciech Michał Wiza

Studiował na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach programu stypendialnego Komisji Europejskiej odbył studia z zakresu prawa europejskiego na Otto Friedrich Universität Bamberg w Niemczech. Odbył Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Jest autorem wielu publikacji m.in. z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.

Od 2005 roku wykonuje zawód adwokata jako partner zarządzający w Adwokackiej Spółce Partnerskiej „Wiza Paplaczyk”. Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym. Biegle włada językiem niemieckim.

  • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu;
  • Członek–założyciel DAV Polska/Stowarzyszenie Adwokatów Niemieckich w Polsce;
  • Wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich, a nadto pełni funkcję dyrektora Centrum Ekspertyz Prawnych działającego w ramach tego podmiotu;
  • Wykładowca przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu,
  • decyzją Ministra Sprawiedliwości powołany na członka Komisji Odwoławczej ds. Egzaminu Adwokackiego.