Kalendarium

2013

Sukces w sprawie „Afery Gruntowej”. Powołanie przez Ministra Sprawiedliwości adwokatów Wojciecha Wizę oraz Mariusza Paplaczyka do Komisji Odwoławczej ds. Egzaminu Adwokackiego.

2012

2011

2010

Wybór adwokata Mariusza Paplaczyka na Prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o ENA.

2009

2008

2007

2006

2005