Wiza Paplaczyk & Partnerzy > Zespół > Mariusz Henryk Paplaczyk

Mariusz Henryk Paplaczyk

Adwokat Mariusz Henryk Paplaczyk

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu o kierunku prawo. Współpracuje z biurem ONZ w Wiedniu Office Crime and Drugs w programie Trafficking in Human Beings (Przeciwdziałanie handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem).

Od 2005 roku wykonuje zawód adwokata jako partner zarządzający w Adwokackiej Spółce Partnerskiej „Wiza Paplaczyk”. Specjalizuje się w prawie handlowym, prawie własności przemysłowej i intelektualnej oraz w sprawach karno-gospodarczych.

  • Prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich;
  • Członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu;
  • wraz z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego jest członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika prawniczego Jurysta, publikuje także artykuły w prestiżowym londyńskim miesięczniku The European Lawyer;
  • Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność prawniczą;
  • Wykładowca Naczelnej Rady Adwokackiej oraz przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu;
  • Członek Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej;
  • decyzją Ministra Sprawiedliwości powołany na członka Komisji Odwoławczej ds. Egzaminu Adwokackiego.
  • Stały komentator TVN24 oraz Rzeczpospolitej.